Gizlilik Politikası ve Fikri Mülkiyet Hakları

Hyggefood Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (hyggefisk)’den verdiğiniz sipariş ile birlikte aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu beyan Hyggefood Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (hyggefisk.com) ürünlerinin Gizlilik ve Fikri Mülkiyet politikalarını içerir. 

  1. Gizlilik Politikası

www.hyggefisk.com alan adı web sitesinin (kısaca “Site” olarak anılacaktır) tüm hakları HYGGEFOOD GIDA SANAYİ VE TİCARET ANOMİM ŞİRKETİ A.Ş.’ne (kısaca SATICI olarak anılacaktır) aittir. SATICI, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

SATICI, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) SATICI’ya vermeleri gerekmektedir. SATICI tarafından talep edilen bilgiler ve/veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ve/veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; SATICI ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, SATICI’nın üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerin ve kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

SATICI, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. SATICI, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

SATICI, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini SATICI’nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda SATICI, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

A. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

B. SATICI’nın üyeleri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

C. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

D. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SATICI’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

SATICI, kullanıcılara ve kullanıcıların Site’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı; bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-posta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

SATICI, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. SATICI’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site’de yayınlandığı tarih itibariyle yürürlülüğe girer.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) hyggefisk.com sitesinin tüm hakları, Hyggefood Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Site içeriğindeki tüm malzeme, veri, içerik, bilgi veya materyaller uluslararası telif haklan ve fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, slogan, sayfa düzeni veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Hyggefood Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzeme, veri, içerik, bilgi veya materyalleri kısmen veya tamamen değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, dağıtılamaz, ya da satılamaz. Tüm bunlara ek olarak, Hyggefood Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yazılı izni ile sadece müşterilere/kullanıcılara servis yapılan menü/yemek listelerinde kullanılması haricinde hyggefisk logosunun kopyalanması, çoğaltılması, basılması, dağıtılması da ayrıca yasaktır. hyggefisk.com de yer alan yazı, görüntü, doküman, fotoğraf, resim vb materyalleri hyggefisk.com sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz. İndirmenize site tarafından izin verilen dosyaları bilgisayarınıza çekebilir fakat çoğaltamaz veya yayınlayamazsınız. Bu sayfalardaki herhangi bir bilgi ya da materyalin kısmen kopyalanması ya da basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

b) “hyggefisk” tescilli olarak bizim markamızın adıdır ve bu isim başka bir amaçla kullanılamaz.

c) Web sitesine ve alt yapısına hiçbir şekilde müdahale edilemez.